Kako je govorio naš veliki slikar Kemal Ramujkić

„Kada sam se upisao Umjetničku školu i potom Akademiju, znao sam da je slikarstvo moj posao i da ja to moram da radim. Ali, što slikati? To je bio problem. Dugo me to mučilo i onda sam shvatio da ne treba bježati od sebe. Tako sam počeo da tragam za nekim svojim identitetom. Shvatio sam da su slikari koji nijesu bježali od sebe najviše dali slikarstvu. Oni koji su se naslonili na svoju tradiciju, kulturu… Tako sam i ja pošao od sebe samog, od svog nacionalnog ishodišta. Kinezi svijetu nameću svoju kulturu, Japanci svoju, ja svijetu nudim moju crnogorsku.


Crnogorci su refleksivan narod, vrlo sklon živopisu, inspiraciji, duhovnosti. Naročito među pjesnicima, piscima, slikarima,… Narod koji umije da misli i razmišlja. To se vidi. Crnogorski slikari su bili u samom vrhu jugoslovenskog slikarstva. Dobro je što danas postoji Akademija na Cetinju da produži tu tradiciju. Naravno, i nju zapljuskuju nove struje, ali ne treba odustajati od daljeg traganja za svojim identitetom, svojom posebnošću i onome što smo.


Kurbizje je smatrao da su crnogorske kuće od kamena potpuno autentična arhitektura. Mene inspirišu te autentične paštrovačke, primorske, brdske kamene kuće. Kuće sa otvorima, sa vratima i prozorima otvorenim, otškrinutim, poluotvorenim, zazidanim. Sa krovovima na dvije vode. Puno puta sam išao po Crnoj Gori, fotografisao te kuće, divio im se. One su kao utočište, kao neki spomenici. Kad god ti je teško, majka te prigrli, privije na grudi. Te su kuće kao grudi majčinske.


Veliki je pritisak da se umjetnik što brže afirmiše. Studenti brzo napuštaju crtež i idu u eksperiment. A umjetnik bi morao stalno da crta. Crtež nam uvijek ukazuje na sve naše mane. Kao što zvijer ostavlja trag u snijegu, tako se i slikari prepoznaju po crtežu na kome se najbolje vide mogućnosti i umijeće svakog od nas. Ono što je u književnosti poezija to je u slikarstvu crtež – suština gdje se sa malo riječi kaže mnogo”.


(Autor: Slobodan JOVANOVIĆ, 
Izvor: crnogorskipokret.org)

* Prenošenje i dijeljenje sadržaja sa portala Art Montenegro na druge medije (portale, sajtove, štampana izdanja...) dozvoljeno je samo uz odobrenje uredništva. Po odobrenju sadržaj je moguće dijeliti samo u cjelini, bez modifikovanja teksta uz napomenu da je sadržaj preuzet sa portala Art Montenegro i uz direktan link ka tekstu.

 

Podijeli ovaj članak
Pročitajte još