Peđa Đonović (1967 -2003) fotograf

Peđa Đonović (1967 -2003) je rođen na Cetinju, 15. novembra 1967. godine. Fotografijom se amaterski bavio u srednjoj školi.

Od 1990. godine je radio kao fotograf u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture na Cetinju.

Osim dokumentarne fotografije koju je radio u Zavodu, učestvovao je u snimanju nekoliko monografija, kao i u snimanjima većeg broja kataloga i kalendara. Više puta je izlagao na kolektivnim izložbama u Zemlji.


Bio je član Udruženja profesionalnih fotografa Crne Gore.
Život je izgubio, nesrećnim slučajem, 22. januara 2003. godine.

Fotografiju je, kako je zapisao, doživljavao kao način bilježenja prolaznosti vremena i vid umjetnosti koji mu omogućava izražavanje unutrašnjih osećanja i ideja.


Jaje, kao dominantni element na fotografijama simbolizuje mudrost, a pripisuje mu se i najbliskija veza sa ljudskom dušom. U precizno definisanom konceptu ukomponovano je sa drugim predmetima koji mu daju jasnu religioznu simboliku - lancem, klinom, konopcem, slamom sa kojima se ostvaruju čvrste kompozicione cjeline koje ilustruju biblijske teme.

Tekst i fotografije preuzeti iz katloga za izložbu "Testament - Peđa Đonović" koja je održana u Crnogorskoj galeriji umjetnosti "Miodrag Dado Đurić" na Cetinju od 17.04.2018. do 11.05.2018.