Bratislav Bato Medojević akademski slikar

Akademski slikar Bratislav Bato Medojević rođen je 13. februara 1957. godine u Bijelom Polju. 
Djetinjstvo je proveo u Pljevljima đe i završava Osnovnu i srednju školu. Prvobitno je studirao u Titogradu na Ekonomskom fakultetu dok nije prešao Likovni odsijek na Višoj pedagoškoj školi u Nikšiću. Upisuje se na Odsijek za slikarstvo na Likovnoj akademiji u Sarajevu 1982. godine, na kojoj i diplomira 1986. godine. Članom Udruženja Likovnih Umjetnika Crne Gore postaje 1987. godine. 


Medojević prvi put izlaže na kolektivnoj izložbi mladih slikara Titograda 1984. godine, đe je kasnije organizovao prvu samostalnu izložbu. 
U Galeriji paviljona ULUCG-a u Podgorici, 1994. godine, prvi put izlaže svoj najznačajniji ciklus slika u jedinstvenoj tehnici čiji je on tvorac - terra apretura (terra appreter), pod nazivom "Terra". 
Crteže iz ciklusa "Saros", započet 1981. a koji broji preko 15000 portreta, izlaže u Galeriji Perjaničkog doma u Podgorici, 1998. godine. Po kritikama akademika Olge Perović, ovi crteži ga svrstavaju među vodeće crnogorske crtače (Monitor, 1995.).
Iz svog obimnog stvaralaštva Bratislav se predstavio publici sa više zajedničkih i samostalnih izložbi. 1986/87. godine, radio je kao scenograf u Subotičkom narodnom pozorištu. 


Potom se vraća u Podgoricu đe honorarno radi kao scenograf u Televiziji Crne Gore. Za relativno kratak period snimljeno je dvadesetak spotova raznorodnih izvođača u studiju u koje potpadaju prvi spotovi Josipe Lisac, Ekatarine Velike, grupe Magazin. 
Školske 1992/93.g., bio je angažovan kao profesor u Srednjoj umjetničkoj školi „Petar Lubarda“ na Cetinju, za sve stručne predmete: crtanje, slikanje, grafika, teorija forme, istorija umjetnosti. 
Od 1993. godine ima status slobodnog umjetnika. 
Godine 2011. objavljuje zbirku članaka iz likovne kritike pod nazivom "Vizije umjetnosti", koje su dostupne i na njegovom blogu http://art-aspekt.blogspot.com/. 
Trenutno živi i stvara u Podgorici. 


Slikarstvo Bratislava Bata Medojevića je originalno, misaono i studiozno, kako su ga još na početku stvaranja ciklusa slika „Terra“ doživljavali brojni likovni kritičari: Olga Perović, Petrica Duletić, Milan Coko Marović, Dušanka Moškov. 
U jednoj od kritika iz ’96. godine, Mladen Lompar kaže: „U kompleksnoj slici savremene crnogorske umjetnosti, stvaralaštvo Bratislava Medojevića je potpuno usamljeno.“ 
I ovim, jednim segmentom iz tog ciklusa sa kojim se ovđe predstavio, govori da je Batovo slikarstvo izrazito individualno i zauzima posebno mjesto u antologiji savremene crnogorske umjetnosti.


Samostalne izložbe:
1988. Titograd, Dom omladine "Budo Tomović", izložba slika, crteža, grafika;
1994. Podgorica, Galerija paviljona ULUCG-a izložba slika iz ciklusa "Terra";
1994. Tivat, galerija Centra za kulturu "Ljetnjikovac Buća", izložba slika iz ciklusa "Terra";
1995. Podgorica, Galerija Nesvrstanih zemalja "Dvorac Petrović", izložba slika iz ciklusa "Terra";
1995. Subotica, Galerija Srpskog kulturnog centra, izložba slika iz ciklusa "Terra"i crteža "Saros"
1995. Sombor, Galerija Centra za kulturu "Jesenji likovni salon",izložba slika iz ciklusa "Terra"
1995. Podgorica, Galerija "Zvono", izložba ciklusa slika "Enterijer" - ulje na platno 
1996. Bar, Galerija Centra za kulturu "Dvorac kralja Nikole", izložba slika iz ciklusa "Terra"
1998. Podgorica, Galerija Centra savremene umjetnosti "Dvorac Petrovića" 
1998. Podgorica, Galerija savremene umjetnosti "Perjanički dom" izložba crteža portreta;
2000. Podgorica, Galerija "Most", izložba ciklusa ženskih aktova "Fragmenti lirskog" - ulje na platnu
2004. Podgorica, Galerija "Centar", izložba portreta - slike, crteži, grafike, skulpture;
2007. Podgorica, Galerija paviljona ULUCG-a, izložba slika iz ciklusa "Terra-Municipium";
2008. Podgorica, Galerija "Centar", izložba crteža - portreta iz ciklusa "Saros"
2009.Bar, Galerija "V. Leković", izložba slika iz ciklusa "Eros i Gea";
2011. Pljevlja, Galerija "V. Srbljanović" izložba crteža i slika iz ciklusa "Terra"
2013. Plav, Galerija Centra kulture, izložba slika ‘TERRA - PEJZAŽ’.
2015. Nikšić, Galerija „Nikola I“, izložba slika ‘TERRA – POLIPTIHON – I’,
2015. Nikšić, Galerija „Ilija Šobajić“, izložba slika ’TERRA – POLIPTIHON – II’.
Veliki broj radova iz pomenutih ciklusa se mogu naći na sajtu: www.terra-art.com.