Dušan Stijović - Fotografije kaširane na pjeni

Dušan Stijović, diplomirani pravnik, rođen je 1955. godine u Andrijevici. Živi i radi u Beranama. Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi. Fotografije je objavljivao u više jugoslovenskih časopisa.

Fotgrafije su urađene na kaširanoj pjeni štampane su na samolJepljivoj foliji u Hi-definition rezoluciji 2400x2400 dpi (8-bit), a potom lijepljene na ploči od presovane kartonske pjene. 

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 50,00 x 28,30 cm, bez rama, snimljena 20.05.2011.

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 35,70 x 29,80 cm, bez rama, snimljena 12.12.2009.

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 50,00 x 21,60 cm, bez rama, snimljena 20.05.2011.

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 39,87 x 22,80 cm, bez rama, snimljena 20.05.2011.

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 50,00 x 28,40 cm, bez rama, snimljena 22.10.2010.

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 39,70 x 35,60 cm, bez rama, snimljena 10.10.2010.

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 39,70 x 29,70 cm, snimljena 07.30.2008.

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 39,70 x 29,70 cm, snimljena 01.01.2005.

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 39,70 x 29,70 cm, bez rama, snimljena 10.10.2010.

Fotografija na kaširanoj pjeni, dimenzije 39 x 29,70 cm, bez rama, snimljena 12.13.2009.

Podijeli ovaj proizvod: